Lekarz sądowy

Lekarz sądowy zajmuje się orzekaniem o zdolności bądź niezdolności do czynności procesowych czyli do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, jak również prokuratury i policji. Orzeczenia obejmują pacjentów ze wszystkimi rodzajami chorób, niezależnie czy są leczone w poradni lekarza rodzinnego POZ, czy dowolnej poradni specjalistycznej lub w szpitalu.

Wizyty są nieodpłatne. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawia się na specjalnym formularzu po osobistym zbadaniu pacjenta. Badania są wykonywane na miejscu w gabinecie lub w razie obłożnej choroby w miejscu pobytu pacjenta. Wyjątkowo, orzeczenie może być wydane, jedynie na podstawie dokumentacji medycznej - dotyczy to osób hospitalizowanych lub objętych leczeniem w placówkach lecznictwa zamkniętego.

Po ustaleniu telefonicznym lub on-line terminu wizyty, pacjent zgłasza się z dowodem osobistym, wezwaniem/zawiadomieniem z sądu lub prokuratury (dokument z numerem sygnatury sprawy) i z innymi dokumentami potwierdzającymi aktualny stan zdrowia (karty informacyjne, wyniki badań).

Uwaga!

Lekarz sądowy nie robi obdukcji. Jest do domena lekarza medycyny sądowej.

Jako Lekarz sądowy przyjmuję w  poniedziałki wtorki czwartki i piątki w Kowiesach oraz środy i soboty w Łodzi.

KONTAKT
Gabinet Lekarski - Cezary Zalewski

adres:
90-401 Łódź, ul. Zachodnia 89
e-mail:
kontakt@CezaryZalewski.pl
tel.501 593 091

stat4u